Satış Sözleşmesi


www.yuki.com.tr MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden YUKİ MAKİNA MOTOR SAN. AŞ.ile sahibi bulunduğu www.yuki.com.tr adlı internet sitesine üye olan Müşteri arasında elektronik ortamda düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 – TARAFLAR
www.yuki.com.tr – YUKİ ENDUSTRİYEL MAKİNELER VE MOTOR SAN.  A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvarı Yuki Plaza 34490 Başakşehir / İstanbul TURKİYE
Tel : 444 98 54
Faks: + 0 212 671 01 41
Web : www.yuki.com.tr

Müşteri
Müşteri olarak www.yuki.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişi. (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı nın, Satıcı ya ait www.yuki.com.tr web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.yuki.com.tr

 

sitesinde yer alan garanti şartları, iade şartları, ödeme ve teslimat bilgileri ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, ALICI nın onayı ile siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

 

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, Madde 3 te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre zarfında ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Siparişi müteakib 3 (Üç) gün içinde herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya süre sınırı olmaksızın banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşu nun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- İşbu sözleşme ile ALICI www.yuki.com.tr sitesinde yayınlanmış olan ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan garanti şartları nı peşinen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Bununla birlikte SATICI’nın sattığı tüm ürünler orjinal ve aksi belirtilmedikçe en az 2 (iki) yıl üretici firma veya distribütör tarafından garantilidir. Garanti belgesi ile satılan ürünler veya garanti belgesi olmayan (bu durumda fatura garanti belgesi yerine geçer) ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için ALICI tarafından SATICI’ya bildirilir. SATICI böyle bir durumda ALICI’yı ürünün yetkili servisine yönlendirebilir yada ürünün kendisine gönderilmesini isteyebilir. Bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- www.yuki.com.tr sitesindeki dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda karşılıklı anlaşma sağlanarak ALICI ya para iadesi yapılabilir yada ALICI kendi rızası dahilinde eksik ödenmiş bir bedel var ise aradaki farkı SATICI nın hesaplarına yatırır.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
İşbu sözleşme ile ALICI www.yuki.com.tr sitesinde yayınlanmış olan ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan iade şartlarını peşinen okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Bununla birlikte ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (Yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ya bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (Yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca Turkcell Mobil Ödeme ile yapılan alışverişlerde iade işlemi yapılamamaktadır.
ALICI, ürünün teslimatı kendisine yapılmaksızın cayma hakkına (sipariş iptali) da sahiptir. Buna göre ALICI, siparişin verildiği tarihte mesai saati bitene kadar (18:00) cayma talebini 444 98 54 no lu müşteri hizmetleri telefonuna bildirir.
ALICI, ürünü teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür.İade edilecek ürünün ticari vasıflarını yitirmemiş olması, ambalaj ve içeriklerinin tam olması gerekmektedir.
SATICI; üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma gibi durumları tespit ettiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürünü iade almama ve bedelini iade etmeme hakkına sahiptir.
Yukarıda belirtilen durumların dışında, işbu sözleşmenin 6. (Altıncı) maddesinde belirtilmiş hususlar da engel teşkil etmiyor ise ürün bedeli ALICI hesabına veya kredi kartına iade edilir.

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Ambalajı açıldıktan sonra, tekrar ambalajlanamayan ürünler iade alınamamaktadır.
Satın alınan ürünler dış ortamlarda kullanıldığında, iadesi alınamamaktadır.

 

MADDE 7 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürlerimizi sunar, iyi alışverişler dileriz.

 

YUKİ ENDUSTRİYEL MAKİNELER VE MOTOR SAN.  A.Ş.
İkitelli O.S.B. Süleyman Demirel Bulvarı YUKİ PLAZA
34490 Küçükçekmece-Başakşehir / İSTANBUL
Telefon : 444 98 54
Faks : 0.212. 671 01 41
info@yuki.com.tr


Yuki - Kral Motor